Venäjän uusimman historian merkittävin päivä? Putinin ja kansallispatrioottien Great Deal: Pax Russica vahvistettu Venäjän valtion ytimeksi. Putin: “Venäjä taistelee koko maailman vapauden puolesta” – “Pax Russica on oikeudenmukaisemman maailmanjärjestyksen muodostamisen eturintamassa”

Venäjän Federaation presidentti Vladimir Putin puhui ortodoksikristittyjen patrioottisen kansanliikkeen, Yleismaailmallisen venäläisen kansankokouksen (Всемирный Русский Народный Собор) täysistunnossa. Järjestö tunnetaan parhaiten lyhemmällä nimellään Narodnyi Sobor, Kansankokous, ja se on pitkään ollut venäläisen konservatiivisen patriotismin ytimessä, mutta marginaalissa valtaknnallisesta päivänpolitiikasta. Siksi vuoksi presidentin esiintyminen sen vuosipäivän juhlatilaisuudessa ja siihen liittynyt puhe on erittäin merkittävä tapahtuma, jota voitaisiin jopa kutsua suureksi sopimukseksi, Great Deal, Putinin ja konservatiivipatrioottien välillä. Viimeistään Putinin pitkän puheen sisällössä yhdistetty Pax Russica Venäjän valtion ytimeksi osoittaa, että tapaus on historiallisesti merkittävä. Pax Russica tarkoittaa venäläistä maailmanyhteisöä (russki mir), joka yhdistää venäläiset, venäjänkieliset ja Venäjän valtiollisuuden ideaa tukevat ihmiset kaikkialla maailmassa rauhanomaiseen yhteiseloon. Järjestön perustamisen 30-vuotisjuhlille omistetun foorumin teemana oli “Pax Russican nykyisyys ja tulevaisuus”. Neuvosto kokoontui tiistaina 28. marraskuuta 2023. 

Putin aloitti puheensa kertomalla liikkeen perustamisesta vuonna 1993:

Muistamme, miten vaikeaa ja kriittistä aikaa se oli maalle. Tuolloin neuvosto kykeni yhdistämään yhteisten tavoitteiden ympärille Venäjän ortodoksisen kirkon, muiden uskonnollisten järjestöjen, poliittisten puolueiden ja liikkeiden, kulttuurihenkilöiden, tiedemiesten ja yrittäjien edustajat, ihmiset, joilla oli erilaisia näkemyksiä, vakaumuksia ja kansallisuuksia, mutta joita yhdisti tärkein asia – heidän luja isänmaallinen kantansa.

“Suuri Pax Russica yhdistää”

Ensinnäkin haluan kiittää teitä tuestanne, panoksestanne Venäjän valtiollisen aseman vahvistamiseen, kansalaisrauhan ja -yhtenäisyyden edistämiseen, yhteiskunnan lujittamiseen ja siitä avusta, jota aina tarjoatte maanmiehillenne, kaikille niille, joita yhdistää suuri venäläinen maailma.

Tiedän, että Kansanneuvoston monet edustajat ovat nyt Donbassissa ja Novorossiassa vapaaehtoisten joukossa, sotilasyksiköiden riveissä, yhdessä aseveljiensä kanssa puolustamassa veljiämme ja siskojamme, miljoonia ihmisiä Donetskin ja Luganskin kansantasavalloissa, Hersonin ja Zaporozhjen alueilla. Olen vilpittömästi kiitollinen Kansanneuvoston jäsenille siitä avusta, jota annatte rintamalle, kaatuneiden sankariemme perheille. He taistelivat puolestamme, isänmaamme puolesta. Ikuinen muisto heille. [Hiljainen hetki].

“Venäjä taistelee koko maailman vapauden puolesta”

Rakkaat ystävät, taistelumme suvereniteetin ja oikeuden puolesta, puolustamme kansamme turvallisuutta ja hyvinvointia, ylintä historiallista oikeutta olla Venäjä – vahva, itsenäinen valta, maa – sivilisaatio. Juuri meidän maamme, Pax Russica, kuten on tapahtunut useammin kuin kerran historiassa, on tukkinut niiden tien, jotka vaativat maailman herruutta ja yksinoikeutta.

Taistelemme nyt paitsi Venäjän, myös koko maailman vapauden puolesta. Sanomme avoimesti, että yhden hegemonin diktatuuri – me näemme sen, kaikki näkevät sen nyt – on rappeutumassa.

Maamme on nyt oikeudenmukaisemman maailmanjärjestyksen muodostamisen eturintamassa. Ja haluan korostaa: ilman suvereenia, vahvaa Venäjää ei kestävä, vakaa maailmanjärjestys ole mahdollinen.

“Rasismi ja uusnatsismi – länsimaisen valtaeliitin virallinen ideologia”

Tiedämme, millaisen uhan kohtaamme. Nykyään russofobiasta, muista rasismin muodoista ja uusnatsismista on tullut käytännössä länsimaisen valtaeliitin virallinen ideologia. Ne eivät kohdistu vain venäläisiin, vaan Venäjän kaikkia kansoja vastaan: tataareja, tšetšeenejä, avareita, tuvinisteja, baškiireja, burjaatteja, jakuutteja, osseetteja, juutalaisia, inguušeja, mareja ja altailaisia vastaan. Meitä on monia, en nimeä heitä kaikkia nyt, mutta toistan, että se on suunnattu kaikkia Venäjän kansoja vastaan.

Länsi ei tarvitse niin suurta ja monikansallista maata kuin Venäjä. Kulttuurien, perinteiden, kielten ja etnisten ryhmien monimuotoisuus ja yhtenäisyys eivät yksinkertaisesti sovi länsimaisten rasistien ja siirtomaaherrojen logiikkaan, heidän julmaan suunnitelmiinsa täydellisestä depersonalisoinnista, erottelusta, tukahduttamisesta ja hyväksikäytöstä. Siksi he ovat aloittaneet taas vanhan paasauksen: he sanovat, että Venäjä on “kansojen vankila” ja venäläiset itse ovat “orjien kansa”. Olemme kuulleet sen monta kertaa kautta vuosisatojen.

Olemme myös kuulleet, että Venäjä olisi tänään “dekolonisoitava”. Mutta itse asiassa, mitä he tarvitsevat? On välttämätöntä pilkkoa ja ryöstää Venäjä. Jos et voi tehdä sitä väkisin, voit kylvää hämmennystä. Haluan korostaa: pidämme kaikkia ulkopuolisia häiriöitä, provokaatioita, joiden tarkoituksena on aiheuttaa etnisiä tai uskontojen välisiä konflikteja, aggressiivisina toimina maatamme vastaan, yrityksenä heittää jälleen terrorismia ja ääriliikkeitä Venäjälle välineenä taistella meitä vastaan, ja vastaamme siihen sen mukaisesti. Meillä on suuri ja monimuotoinen maa. Kulttuurien, perinteiden ja tapojen monimuotoisuus on vahvuutemme, valtava kilpailuetumme ja potentiaalimme. Meidän on jatkuvasti vahvistettava sitä ja suojeltava tätä monimuotoista harmoniaa, yhteistä perintöämme.

“Emme anna jakaa Venäjää”

Luulen, että me kaikki muistamme vuoden 1917 vallankumouksen ja sitä seuranneen sisällissodan opetukset sekä Neuvostoliiton romahtamisen vuonna 1991. Näyttää siltä, että monta vuotta on kulunut, mutta nykyään elävät kaikkien kansallisuuksien ihmiset, jopa 2000-luvulla syntyneet, maksavat yhä silloisista virhearvioinneista, separatististen harhakuvien ja pyrkimysten toteuttamisesta, keskushallinnon heikkoudesta, suuren venäläisen kansan, kolmiyhteisen kansan – venäläisten, valkovenäläisten ja ukrainalaisten – keinotekoisesta, pakotetusta jakopolitiikasta. Venäjän keisarikunnan ja Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen syntyneet veriset pesäkkeet kytevät edelleen, mutta toisinaan ne myös leimahtavat uudella voimalla. Eivätkä nämä haavat parane pitkään aikaan.

Emme koskaan unohda näitä virheitä, emmekä saa toistaa niitä. Haluan korostaa vielä kerran: kaikki yritykset kylvää etnisten ryhmien ja uskontojen välistä epäsopua, jakaa yhteiskuntamme on petos, rikos koko Venäjää vastaan. Emme anna kenenkään jakaa Venäjää, joka on vain meidän. Haluaisin tässä palauttaa mieleen Pyhän Gregorius Teologin sanat: “Äidin kunnioittaminen on pyhä asia. Mutta jokaisella on oma äitinsä, ja yhteinen äiti on Isänmaa”.

Nykyisen neuvoston teemana on “Pax Russican nykyisyys ja tulevaisuus”. Pax Russica on kaikki esi-isiemme ja jälkeläistemme sukupolvet, jotka elävät meidän jälkeemme. Pax Russica on muinainen Venäjä, Moskovan valtakunta, Venäjän keisarikunta, Neuvostoliitto, se on nyky-Venäjä, joka palauttaa, vahvistaa ja moninkertaistaa suvereenisuutensa maailmanvaltana. Pax Russica yhdistää kaikki ne, jotka tuntevat henkistä yhteyttä isänmaahamme, jotka pitävät itseään venäläisen kielen, historian ja kulttuurin kantajina kansallisesta tai uskonnollisesta taustasta riippumatta.

Venäjä on enemmän kuin kansallisuus. Se on muuten aina ollut niin maamme historiassa. Se on muun muassa kulttuurinen, henkinen ja historiallinen identiteetti. Venäläisenä oleminen on ennen kaikkea vastuuta. Toistan, se on valtava vastuu Venäjän säilyttämisestä, ja juuri siitä on kyse todellisessa isänmaallisuudessa. Venäläisenä haluan sanoa, että vain yhtenäinen, vahva ja suvereeni Venäjä voi taata venäläisten ja kaikkien muiden kansojen, jotka ovat asuneet maassamme vuosisatojen ajan ja joita yhdistää yhteinen historiallinen kohtalo, tulevaisuuden ja alkuperäisen kehityksen.

“Suvereniteetti on vapautta”

Mitä suvereniteetti merkitsee valtiollemme, jokaiselle perheelle, jokaiselle ihmiselle? Mikä on sen merkitys, arvo ja todellinen sisältö? Ensinnäkin se on vapautta. Vapautta Venäjälle ja kansallemme ja siten jokaiselle meistä. Perinteemme mukaan ihminen ei voi tuntea itseään vapaaksi, jos hänen läheisensä, hänen lapsensa, hänen isänmaansa eivät ole vapaita. Tällaista todellista vapautta poikamme, miehemme, sotilaat ja upseerit, isänmaan tyttäret puolustavat nyt.

Vapaa kansa, joka ymmärtää vastuunsa tämän päivän ja tulevien sukupolvien edessä, on ainoa vallan lähde, suvereeni valta, joka on kutsuttu palvelemaan kaikkia ihmisiä, kaikkia ihmisiä, eikä tietenkään palvelemaan jonkun yksityisiä, yritys-, luokka- ja erityisesti vieraita, ulkomaisia etuja.

Todella vapaa ihminen on aina luoja. Tuemme kaikkien halua hyödyttää maata, yhteiskuntaa ja ihmisiä. Tästä lähtee suvereeni kehitys kansallisen edun mukaisesti.

“Suvereeni kansallinen yrittäjyys”

Puhuttelen nyt myös yrittäjiä, joita tiedän, että tässä salissa on paljon. Haluaisin kiittää teitä, hyvät ystävät, koordinoidusta työstänne. Valtion ja liike-elämän yhteisten ponnistelujen avulla estimme lännen ennennäkemättömän taloudellisen hyökkäyksen, ja sen pakotteiden salamasota epäonnistui.

Venäjä lisää tukeaan suvereenille kansalliselle yrittäjyydelle. Tähän tarkoitukseen meillä on nyt perustavanlaatuisesti uusia välineitä. Sijoittakaa Venäjälle, luokaa työpaikkoja, kehittäkää tuotantoa, osallistukaa henkilöstökoulutukseen – ja silloin kansantalouden kasvu näkyy uusina menestyksinä ja mahdollisuuksina yrityksillenne. Kansallinen yritystoiminta, joka työskentelee suvereniteetin vahvistamiseksi, on itse vahvistumassa ja muuttumassa suvereenimmaksi ja muuttumassa vähemmän riippuvaiseksi kaikista tämän päivän maailmanjärjestyksen osatekijöistä.

Maan, talouden, yritystoiminnan ja sosiaalialan suvereenin kehityksen pitäisi tuoda vaurautta kaikille kansalaisille, kaikille venäläisille perheille, ja sen pitäisi siksi olla oikeudenmukaista. En puhu primitiivisestä tasapäistämisestä, en tietenkään. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa ennen kaikkea kunnollisia elinoloja, nykyaikaisia kulttuuri-, terveydenhuolto- ja urheilupalveluja maan kaikilla alueilla. Se on pätevää, hyvin palkattua työtä. Työntekijän, insinöörin, opettajan, lääkärin, taiteilijan, kulttuurityöntekijän, yrittäjän, jokaisen tunnollisen asiantuntijan, käsityöläisen korkea julkinen arvostus. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa yhtäläisiä, laajoja mahdollisuuksia opiskeluun, elämän alkuun, nuorten itsensä toteuttamiseen.

“Lännessä humanitaarinen koulutus tuhotaan”

Lännessä harjoitetaan nyt paitsi “peruutuskulttuurin” politiikkaa myös politiikkaa, jossa humanitaarinen koulutus todella peruutetaan. Tämän seurauksena sekä kulttuurista että koulutuksesta on tulossa alkeellisia. Monet klassiset oppiaineet on yksinkertaisesti heitetty pois länsimaisista opetussuunnitelmista, ja ne on korvattu jonkinlaisilla sukupuolitieteillä ja vastaavilla tieteillä – tietysti pseudotieteillä. Tarvitsemme päinvastoin todellista läpimurtoa kulttuurielämässä. Ja tässä meillä on opittavaa esi-isiltämme, jotka näyttivät mallia koko maailmalle perinteisessä ja muuten avantgardetaiteessa. Olen vakuuttunut siitä, että maan suvereenius ja sen aseman vahvistaminen maailmassa on mahdotonta ilman alkuperäisen kulttuurin kukoistusta sen kaikissa ilmenemismuodoissa.

Vuosi 2024 perheiden vuosi

Tiedätte, että on jo allekirjoitettu asetus, jolla ensi vuosi 2024 julistetaan Venäjällä perheiden vuodeksi. Haluan korostaa, että tämä päätös perustuu todellakin yhteiskuntamme ehdottoman enemmistön kantaan. Olen varma, että myös Kansankokous tukee sitä yksimielisesti.

Kyllä, tietysti talousarvion “väestötieteellisiä” menoja koskevat luvut ovat erittäin merkittäviä, mutta siinä ei ole kaikki. Paljon tärkeämpiä ovat ihmisen elämänsuuntaukset. Rakkaus, luottamus ja vahva moraalinen perusta ovat perheen ja lapsen syntymän ytimessä. Meidän ei pitäisi koskaan unohtaa sitä. Perhe ei ole vain valtion ja yhteiskunnan perusta, vaan se on henkinen ilmiö, moraalin lähde.

Pjotr Arkadjevitš Stolypin korosti aikoinaan, että oikeus perustuu ennen kaikkea kansan voimaan. Ja yhdessä olemme osoittaneet sellaista valtakunnallista voimaa, sellaista valtakunnallista tahtoa, päättäväisyyttä puolustaa omia, perustavanlaatuisia etujamme, Venäjän kansojen perustavanlaatuisia etuja, joita eivät ohjaa muut joltain toiselta lainatut, vaan omat suvereenit maailmankatsomuksemme, käsityksemme siitä, miten perheen ja koko valtion tulisi kehittyä, rakentaa Venäjää itsellemme ja lapsillemme.

Lähde: PUTIN